Không có ảnh

THIẾU NHI PHẠM GIẢI

16/05/2019 Vũ Hoài Nam 0

Tổng cộng có năm loại phạm gây bất lợi cho thiếu nhi, gồm: I/ Phạm kim xà thiết tỏa. (tượng rắn vàng quấn cổ) a.Cách tính để biết […]

Hung tinh hay cát tinh?

14/03/2019 Vũ Hoài Nam 0

” Hung tinh đắc địa phát dã như lôi. Cát tinh đắc địa tầm thường sự nghiệp”

Câu phú này nhằm cho người nghiên cứu tử vi không quá lo sợ trước cách cục Hung Sát Tinh và thực chất hung tinh đắc cách bạo phát rất lớn. Nhưng thực tế liệu việc cát tinh đắc địa có phải tầm thường sự nghiệp?