Tử vi luận – Cung Phu Thê

Cung phu thê cho biết vị hôn phu của đương số là người như thế nào và đương số sẽ có mấy lần lập gia đình?

Muốn biết rõ về vị hôn phu của đương số thì cần căn cứ vào các sao tại bản cung và các sao phối chiếu. Ở đây tôi chỉ bàn về một số trường hợp gây nhiều thắc mắc. Trong nhiều sách Tử vi từ trước đến nay đều nói về trường hợp Thân cư Thê (Phu) là những người sợ vợ, sợ chồng, nhưng thực tế không hoàn toàn là như vậy.

Muốn xác định chính xác về vị hôn phu cần phải kết hợp cả cung Mệnh và đặc biệt tới vòng Thái Tuế. Nếu một người Thân cư Phu (thê), cung Mệnh tốt, cung Phu (thê) nằm trong thế Thiếu Dương, Tam – Tứ Đức như: Long Đức, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức thì đó không phải người sợ vợ mà là người rất yêu thương vợ và đồng nghĩa với việc lấy được người vợ hiền vừa ý. Nếu Thân cư Phu (Thê), cung Mệnh kém, cung Phu thê tốt, lại nằm trong thế Trực Phù, Thiếu Âm, Long Đức thì đó là người sợ vợ, phụ thuộc nhiều vào vợ (chồng). Nếu cung phu thê có nhiều sao tốt chứng tỏ một người vợ (chồng) thành đạt, có tài thì dấu hiệu sợ vợ (chồng) càng thể hiện rõ. Nếu cung Phu Thê nằm trong thế Thái Tuế – Bạch Hổ – Quan Phù có nhiều cát tinh hội tụ thì người đó sẽ lấy được một người bạn đời cao quý thành đạt và thường nhờ vợ (chồng) mà vinh hiển. Nếu trên lá số cung Mệnh không tốt, hoặc cung Phu (thê) xấu có từ 2 hay nhiều hung sát tinh như Kình dương, Đà la, Hoả tinh, linh Tinh, Địa không, Địa kiếp hội tụ thì trong cuộc sống vợ chồng thường xảy ra tranh cãi, khắc khẩu, và bị vợ hoặc chồng lấn áp, Thái Tuế lúc này là sự bảo thủ, khắc khẩu, nhiều lời. Nếu lại thêm Hoá Kỵ thì người đó rất khó kết hôn vì hay gặp sự cản trở, gièm pha, nhất là khi giáp hoặc gặp Tả phù, Hữu Bật hội tụ và không hoà hợp với vợ.

Nếu cung phu thê hội tụ Tang Môn, Thiên khốc, Thiên hư, Thiên Mã là người hay phải lo lắng, gặp chuyện không vui về vị hôn phu, thường là chỉ sự chia ly, bệnh tật. Số khắc vợ, khắc chồng.

Trường hợp mệnh tốt, cung phu thê tốt thì khi hạn gặp hung sát tinh như Địa Kiếp, Thiên Hình, Thái Tuế, Thiên Không dễ dẫn đến ly hôn.

Cung Phu (thê) có Thiên mã, Hồng Loan mà bị Tuần – Triệt thì lấy vợ (chồng) xa, ít được sống gần nhau.

Cung phu thê gặp Đào hoa, Hồng loan, hội nhiều đài cát tinh thể hiện vợ (chồng) là người đẹp, có duyên nhiều người theo đuổi. Nhưng nếu thêm nhiều sao tình dục và những dâm tình mờ ám như: Mộc dục, Hoa cái, Thiên riêu, Thai thì vợ chồng dễ trăng hoa. Nếu cung phu thê nằm trong thế Long Đức – Trực Phù -Thiếu âm, đương số vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh mặc dù biết vợ làm những việc không hay, đây thường rơi vào trường hợp những người sợ vợ.

Cung phu thê lại có nhiều hung cát tinh như Địa kiếp, Kiếp sát, Kình dương, Đà la mà cung Mệnh kém, người đó dễ bị vợ (chồng) làm hại. Khi chưa kết hôn cuộc sống còn tốt khi đã kết hôn cuộc sống thay đổi theo chiều hướng xấu. Ví dụ khi có người nói đã bỏ chồng, nhưng nhìn trên lá số cung Mệnh kém mà cung Phu thê rất tốt và ở trong thế Long Đức – Trực phù – Thiếu âm thì hãy tin rằng người này đã nói dối vì chính cô ta bị chồng bỏ rơi.

Khi trong cung Mệnh các sao không hội đủ thành cách cục trọn vẹn mà phải kết hợp với cung Phu thê mới đủ bộ thì khi người đó lập gia đình cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi, ví dụ: cung Mệnh có Long Trì, cung Phu thê có Phượng Các thì sẽ lấy được vị hôn phu xứng đôi vừa lứa và sau khi lập gia đình cả hai vợ chồng đều trở nên sang quý. Ngược lại cung Mệnh có Địa Không, cung Phu thê có Địa Kiếp, sau khi lập gia đình, nếu đang ở vận tốt thì còn đỡ nhưng qua vận tốt thì cuộc sống sẽ rất khó khăn nhất là về mặt tài chính……

Những trường hợp cung phu thê có Tả Hữu, Thiên Đồng, Thiên Lương…thường là người có ít nhất hai vợ ( hai chồng). Nếu cung Phu (thê) tốt thì lấy được những người ưng ý. Ngược lại, cuộc hôn nhân nào cũng không thuận.

Trường hợp có cả sao xấu lẫn sao tốt ở trong cung Phu thê thì cần xem kỹ hạn kết hôn, nếu hạn tốt thì cuộc hôn nhân tốt đẹp, hạn xấu thì hôn nhân không thuận.

Cung Phu (thê) có Phi liêm, Thiên mã, Thanh long lấy vợ (chồng) xa, ngoại quốc hoặc hay phải kết hôn ở nước ngoài.

Cung Phu (thê) có nhiều cát tinh như Long – Phượng, Khoa – Quyền – Lộc, Quốc ấn, chính tinh miếu địa mà không bị Tuần – Triệt là người phú quý, gia đình danh giá. Có Ân quang, Thiên quý thường lấy vợ hơn tuổi, thêm Cô thần – Qủa tú, Thiên quan – Thiên phúc là người đã lập gia đình tái giá.

Những sao thể hiện hôn nhân: Đào hoa, Hồng loan, Long trì, Phượng các, Song hao, Thiên hỉ, Hỷ thần.

Những sao trợ giúp hôn nhân: Tả Phù, Hữu bật, Thiên riêu, Thai Ví dụ: Đào hoa hội với sao Thai Tiền dâm hậu thú mới nên vợ chồng.

Những sao cản trở hôn nhân : Thái Tuế, Thiên hình, Phá Toái, Kiếp sát, Hoá Kỵ, Tang Môn, Địa kiếp, Địa không.

Những sao góp phần dẫn đến việc khó kết hôn: Lộc tồn (chậm trễ), Đẩu quân, Cô thần – Qủa tú, Thiên hư, Thiên khốc.

Một số hạn hôn nhân: Hạn (kết hợp cả Đại hạn, tiểu hạn, Lưu niên đại hạn) gặp: Đào hoa (Hồng loan), Long trì, Phượng các, Thiên hỉ, Hỷ thần (hiện nay các hạn diễn ra kết hôn thường kèm theo cả Tấu thư – đăng ký kết hôn). Có thêm Tả phù, Hữu bật khi kết hôn thường được nhiều sự trợ giúp (nếu thêm Hoá kỵ thì hôn nhân sẽ bị nhiều người cản trở – nhất là khi Hoá kỵ đóng cung Phu (thê), thêm Đại – tiểu hao sẽ có lợi trong việc chi thu tài chính (nếu có Địa không, Địa kiếp thì sẽ gặp nhiều khó khăn về tài chính).

Hạn đến hôn nhân cho dù hội đủ các sao tốt nhưng kèm theo Thái tuế, Hoá kỵ, Địa Không, Địa kiếp thì cũng khó thành nhất là gặp thêm cả Tang môn, Bạch hổ, Thiên khốc, Thiên hư. Hôn nhân thường thể hiện rõ khi Lưu niên Thái tuế rơi vào cung Phu( thê) hoặc cung Tài (khi cưới vợ thường phát tài), hoặc Đại hạn, Lưu niên đại hạn, niên hạn đến cung Phu thê kết hợp với những sao hôn nhân hoặc trợ hôn.

Trường hợp Mệnh có Đào hoa, Hồng loan thì khi hạn hội tụ nhiều những sao trợ hôn hoặc hạn đến cung Phu (thê) mà không gặp sao cản trở, dễ diễn ra chuyện kết hôn.

Trường hợp cung Phu (thê) bị Tuần (hoặcTriệt) mà gặp hạn đến cung có Triệt (hoặc Tuần) – Tuần, Triệt phá nhau – thì khi đó sẽ luận đoán cung Phu (thê) với đầy đủ các sao hội tụ và sao hạn. Đồng thời, cung Quan sẽ được tốt hơn hay xấu đi tuỳ thuộc vào những sao trong cung Phu (thê) xấu hay tốt.

Khi luận cung Phu (thê) cần chú ý đến Tuần – Triệt, nếu cung Phu (thê) có những dấu hiệu nhiều lần kết hôn, hoặc xung khắc nhưng bị Tuần Triệt ngăn cản: Tả phù, Hữu bật, Tang môn, Thiên Mã, Thiên khốc, Thiên hư không xâm phạm được để tạo thành cách cục rõ ràng thì chỉ kết hôn một lần và không khắc.

Ngược lại, cung Phu thê có nhiều sao tốt hội tụ mà bị Tuần – Triệt ngăn cản thì cũng giảm tốt.

Ở đây tôi xin bàn thêm về sự liên quan giữa sự nghiệp của vợ (chồng) sau khi lập gia đình . Trên lá số tử vi cung Quan lộc ( chỉ công việc, sự nghiệp) bao giờ cũng ở vị trí chính chiếu với cung Phu thê. Khi cung Quan và cung Phu thê không bị Tuần – Triệt thì sẽ xảy ra những khả năng sau: – Cung Phu thê tốt, tại bản cung có nhiều cát tinh hội tụ về cung Quan thì sau khi lập gia đình sự nghiệp của người đó sẽ thăng tiến hơn nhờ sự trợ giúp của vị hôn phu. Ngược lại, cung Phu thê có nhiều sao xấu thì sau khi lập gia đình, sự nghiệp của người đó sẽ đi xuống do sự cản trở của vị hôn phu hoặc phải lo lắng nhiều về vị hôn phu mà dẫn đến công việc không được thuận lợi. – Cung Phu thê không quá tốt nhưng cũng không có nhiều hung sát tinh đóng tại bản cung thì thường là người lấy được vợ (chồng) hiền nhưng không trợ giúp được cho chồng (vợ) trên con đường sự nghiệp. Và nếu cung Quan, cung Mệnh tốt thì chính người vợ (chồng) sẽ được vinh hiển nhờ vào địa vị của đương số. Trường hợp này thường thấy ở những người có quyền cao chức trọng nhưng lấy vợ (chồng) hiền, có địa vị bình thường. Hoặc cung Phu (thê) tuy không tốt nhưng có nhiều cát tinh ở các cung Quan, Di, Phúc đức hội tụ làm cung Phu (thê) trở nên tốt đẹp thì đó là số của những người có tướng vượng phu hoặc giúp vợ. Trường hợp cung Mệnh tốt, cung Quan tốt, cung Phu thê tốt, thể hiện cuộc hôn nhân đó là sự kết hợp xứng đôi vừa lứa, cả hai vợ chồng đều là những người thành đạt, có danh tiếng. Nhưng nếu trong cung Phu thê có kèm theo nhiều sao chỉ sự hình khắc, bất hoà như Thái tuế, Phá Toái…thì vẫn có sự khắc khẩu, tranh cãi. Cung Phu thê lại nằm trong thế Long đức – trực phù – thiếu âm thì tuy lấy được vị hôn phu phú quý nhưng cũng không cảm thấy hạnh phúc về mặt tinh thần

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*